Category Archives: Kanionet

Kanionet e Skraparit

Kanionet janë lugina shumë të thella e të ngushta në trajtë grykash, me shpate të thikëta gati pingule, me fund që zakonisht zihet i tëri nga një shtrat lumi ose përroi. Thellësitë e tyre mund të shkojnë nga disa dhjetëra në qindra metra. Krijohen nga gërryerja në thellësi e lumenjve, zakonisht në vendet e përbëra prej shkëmbinjsh të ngjeshur e të qëndrueshëm. Në Shqipëri janë shumë të përhapura në të gjithë vendin. Më të njohurit janë: Kanioni i Osumit Read More...