Teknologji moderne për mbrojtjen e pyjeve në terren

Kohet e fundit një pajisje e fuqishme kompjuterike ofron informacione të besueshme çdo minutë për të ndihmuar qeveritë dhe ata që merren me ruajtjen e rikuperimin e pyjeve. Global Forest Watch, është një sistem mbikëqyrës për pyjet i krijuar nga Instituti për Burime Botërore dhe 40 grupe partnere. Ai ofron imazhe te pyjeve  permes internetit […]