Category Archives: Ushqimi

Vëndet Që Prodhojnë Çokollatën Më Të Mirë Në Botë

1. Gana. Gana i detyrohet Tetteh Quarshie, një bujku nga Gana, për kultivimin e farës së parë të kakaos në rajon. Kjo kulturë e pare, bëri që Gana të bëhej vendii parë prodhues i kakaos për pjesën më të madhe të shekullit të 20-të. Në Afrikë, ju mund të vizitoni fermën e Tetteh Quarshie, ku u mbollë pema e pare e Kakaos dhe të mësoni në lidhje me prodhimin e çokollatës legjendare në Institutin e Kërkimeve «Tafo Cocoa». Vizito Link-un:   Read More...