Studentët – FEA

June 2015

Ndikimi i politikës fiskale dhe investimeve të huaja direkte në rritjen ekonomike. Rasti i Shqipërisë- Eralda Alhysa, Dionela Osmani

Eralda Alhysa Fusha e Studimit: Ekonomi & Agrobiznes Departamenti: Financë-Kontabilitet Niveli i Studimit: Master Shkencor   Dionela Osmani Fusha e Studimit: Ekonomi & Agrobiznes Departamenti: Financë-Kontabilitet Niveli i Studimit: Master Shkencor     Ndikimi i politikës fiskale dhe investimeve të huaja direkte në rritjen ekonomike. Rasti i Shqipërisë Read More...

Emri & Mbiemri:

Numri i Telefonit:

Email-i Juaj:

Fusha e Studimit:

Departamenti:

Niveli i Studimit:


Fotografia Juaj:


Titulli i Punimit:


Punimi Juaj:


Si të dërgoni punimin tuaj.

Mirësevini

Ne rubrikën “Publiko Punimin” mund të postojë çdo student i Universitetit Bujqësor të Tiranës, duke plotësuar paraprakisht formularin përkatës.

Fushat e formularit duhen plotësuar të gjithë në mënyrë që postimi juaj të publikohet.

Disa të dhëna të formularit nuk do të publikohen si: Numri i telefonit dhe Email-i juaj.

Jeni të lutur që të dhënat tuaja të jenë të sakta.

Ju kujtojmë se punimi juaj gjëndet duke selektuar postimet në rubrikën përkatëse ose ne kutinë e kërkimit të faqes.

Do të mundohemi që punimi juaj të gjendet edhe me kërkim në google (nëpërmes Emrit tuaj ose Titullit të punimit).

Ju Faleminderit!