RRETH NESH

Libraria Universitare e UBT-së është një subjekt shërbimi i specializuar në shpërndarjen e librit, pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. E kryen këtë aktivitet që nga viti 1998.

Qellimi i saj është promovimi dhe shpërndarja e librave që kanë si objekt fushat e studimeve Universitare të UBT-së, për studentët dhe të interesuarit e tjerë.

Misioni:  Të bëhët një pikë gjithnjë e më atraktive për shpërndarjen  e librit me profil  bujqësine, agrobiznesin, ekonominë, mjedisin, veterinarinë, bioteknologjinë, ushqimin dhe pyjet, për studentët e UBT-së, stafin dhe  të interesuarit e tjerë të këtyre fushave.

Libraria Universitare e UBT-së,  ofron për studentët dhe lexuesit libra nga fushat: Sociologji, Drejtësi, Personalitete, Filozofi, Psikologji, Fjalorë, Histori, Letërsi artistike, etj.

Rreth Website-t:

Website-i i Librarisë Universitare UBT, është një hap përpara në promovimin e librit, shërbimit më të mirë ndaj studentëve dhe vizitorëve të faqes, duke shtuar këtu edhe blerjen e librave online.

Gjithashtu, në këtë Website, mund të publikojë secili nga të interesuarit (Studentë, pedagogë dhe të interesuar të tjerë), kur punimi  i tij e gjën vetën  në njërën nga rubrikat e mëposhtme: 

Shqipëria

Publiko punimin

Kuriozitete nga:

Publikimet dërgohen në adresën: weblibraria@gmail.com.