Të Interesuarit – FBU

Emri & Mbiemri:

Numri i Telefonit:

Email-i Juaj:

Fotografia Juaj:


Fusha e Punimit:

Titulli i Punimit:


Punimi Juaj:


Si të dërgoni punimin tuaj.

Mirësevini

Në rubrikën “Publiko Punimin” mund të postojnë edhe të interesuarit duke plotësuar paraprakisht

këtë formular.

Fushat e formularit duhen plotësuar të gjitha në mënyre që postimi juaj të publikohet.

Detyrimisht duhet të plotësoni hapësiren “Rreth jush”.

Disa të dhëna të formularit nuk do të publikohen si: Numri i telefonit dhe Email-i juaj.

Jeni të lutur që të dhënat tuaja duhet të jenë sakta.

Ju kujtojmë se punimi juaj gjëndet duke selektuar postimet në rubrikën përkatëse ose ne kutinë e kërkimit të faqes.

Do të mundohemi që punimi juaj të gjendet edhe me kërkim në google (nëpërmes Emrit tuaj ose Titullit të punimit).

Ju Faleminderit!