Pastro filtrat
Analizat Laboratorike të Drithërave, Miellrave, Brumërave dhe Produkteve të Pjekjes- Abdyl Sinani, Gafur Xhabiri
Analizat Laboratorike te Dritherave, Miellrave, Produkteve te Pjekjes e Konditoreve – Prof. Dr. Abdyl Sinani, Dr. Gafurr Xhabiri
Analizat Mikrobiologjike te Ushqimeve – Prof. As. Dr. Rozeta Hasalliu
Bazat e Transmetimit në Proçeset e Teknologjisë Agroushqimore-  Anila Kopali
Biodiversiteti dhe Burimet Natyrore & Ushqimore – Prof. Dr. Spase Shumka
Bioteknologjia e Fermentimeve (Mikrobiologjia Industriale) – Prof. Dr. Kristaq Sini
Bioteknologjia e Mikroorganizmave me Interes Ushqimor – Prof. Ass. Dr. Rozeta Hasalliu
Bioteknologjia Ushqimore – Prof. Dr. Kristaq Sini
Drejtimi i Cilesise ne Industrine Agroushqimore – Prof. As. Renata Kongoli
English for students of food technology – Elsa Zela, Arjan Shumeli
Fizika – Prof. Dr. Spiro Grazhdani
Kimi Organike – Prof. As. Dr. Valentina Arapi, Dr. Shpresa Cela
Kimia e Pergjithshme dhe Inorganike – Prof. Dr. Vasil Kashuta, Prof. As. Dr. Mira Karajani, S. Karanxha
Manual i Praktikave Laboratorike dhe Seminareve ne Biologji – Prof. Dr. Spase Shumka, Prof. Asoc. Dr. Enkeleda Nikleka, Dr. Enkeleda Berberi
Mikrobiologjia dhe Bioteknologjia e Veres – Prof. As. Rozeta Hasalliu
Mikrobiologjia Ushqimore dhe Higjiena – Prof. Dr. Kristaq Sini
Mikroorganizmat e Prishjes se Ushqimeve – Prof. As. Dr. Rozeta Hasalliu
Mykotoksinat – Magdalena Cara
Perpunimi i Frutave dhe Perimeve – Prof. Dr. Renata Kongoli, Dr. Luziana Hoxha
Pesticidet, Ekotoksikologjia dhe Ndikimi ne Mjedis – Prof. Dr. Ferdi Brahushi
Praktika dhe Ushtrime te Kimise se Pergjithshme dhe Inorganike – Prof. Dr. Vasil Kashuta, Prof. As. Dr. Mira Karajani
Praktikumi i Mikrobiologjise Bujqesore – Prof. Dr. Myzafer Kapidani
Procese Themelore ne Teknologjine Ushqimore – Prof. Assoc. Dr. Anila Kopali
Prodhimi i Veres  se Tavolines ne Kushte Shtepijake – Prof. As. Renata Kongoli
Pune Praktike ne Fizike – Meteorologji – Prof. Dr. Spiro Grazhdani
Rreziqet  në Ushqime dhe Monitorimi i Tyre – Renata Kongoli, Rozeta Hasalliu, Ariola Morina
Semundjet Ushqimore – Prof. Dr. Kapllan Sulaj
Shkenca dhe Teknika e Prodhimit të Verës – Renata Kongoli, Vangjel Zigori
Shkenca dhe Teknologjia e Produkteve te Pjekjes – Prof. Dr. Abdyl Sinani
Shkenca e Bulmetit dhe Prodhimi i Djathrave Speciale – Prof. As. Dr. Rozeta Hasalliu
Shkrimi Akademik – Holger Kachelein
Teknologjia e Perpunimit te Mishit – Prof. Dr. Kapllan Sulaj, Dr. Vilma Gurazi
Teknologjia e Produkteve te Qumeshtit – Dr. Aida M. Shkurti
Teknologjia e Ruajtjes dhe Perpunimit te Dritherave – Prof. Dr. Abdyl Sinani
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen