Pastro filtrat
administrimi i tokes per zhvillim te qendrueshem- fatbardh sallaku
Agroekologjia – Albert Kopali, Adrian Doko
Akaro Nematologjia Bujqesore – Rexhep Uka
akarologji dhe nematologji -natasha duraj
Akuariologjia dhe Teknikat e Prodhimit te Planktonit – Edmond Hala
akuariologjia dhe teknikat e prodhimit te planktonit -edmomd hala
analize dhe menaxhim rrisku mjedisor – seit shallari
aplikimii fitohormoneve ne bujqesi – prof. as. erta dodona
arkitekture peisazhi- gjoke vuksani
autokad -denisa hajnaj
bakteriologjia bujqesore myko-bakteriologji- myzejen hasani
barerat e keqija -skender varaku
bashkeveprimi bime-demtues – prof.as.dr. ejup cota
bazat e  prodhimit shtazor- lumturi papa, alma llambiri
bazat e fitopatologjise -thanas ruci
bazat e fitopatologjise- myzejen hasani
bazat e pemtarise -bardhosh ferraj
bazat e prodhimit shtazor- lumturi sena
bazat e prodhimit shtazor- ylli bicoku
bazat e shtimit te bimeve dekorative -petrit rama
Bazat e vizatimit dhe projektim pejzazhi me kompjuter – Artan Hysa
bazat e zoologjise se aplikuar bujqesore – ejup cota
Bazat e Zoologjise se Aplikuar Bujqesore – Prof.As.Dr. Ejup Çota
bazat e zoologjise se aplikuar bujqesore -valbona kolaneci
bazate entomologjise- rexhep uka
bimet aromatike mjedisore -nikoll bardhi
bimet e arave – evan rroco
bimet e arave – evan rroco
bimet e arave – foto kashta
Bimet e arave -Evan Rroço
bimet e arave II -nikoll bardhi
Bimet e arave III -Evan Rroço
bimet industriale -nikoll bardhi
Biodiversiteti (Pyetesor) – Albert Kopali, Adrian Doko
Biodiversiteti dhe Ruajtja e Burimeve Natyrore – Albert Kopali
Biodiversiteti dhe Ruajtja e Burimeve Natyrore – Prof. Dr. Albert Kopali
Biodiversiteti(Ruajtja dhe Menaxhimi) – Albert Kopali
Bioenergjia – Valdete Vorpsi, Alban Ibraliu, Etleva Jojic
biokimi dhe toksikologji e pesticideve – magdalena cara
biokimi, fiziologji dhe biokimi kafshesh
biokimi, fiziologji dhe biokimi kafshesh – enkeleda ozuni
biostatistika dhe bioinformatika – arben bocari
biostatistika dhe bioinformatika -arben boçari
bioteknologji kafshesh -anila hoda
Bioteknologjia -Prof.Dr.Alban Ibraliu
bioteknologjia bujqesore (aplikime ne hortikulture) – petrit rama
Bujqesia Organike (Biologjike) – Albert Kopali
Burimet Biologjike dhe Menaxhimi i Tyre – Albert Kopali
cikli i vleresimit jetesor te bioteknologjise dhe bimeve industriale -pellumb harizaj
Cilesia dhe siguria ushqimore per blegtorine dhe akuakulturen -Prof.Dr. Enkelejda Sallaku
demtuesit e bimeve ne mjediset urbane – ejup cota
Demtuesit e Bimeve ne Mjediset Urbane – Prof.As.Dr. Ejup Çota
demtuesit e bimeve te arave dhe perimeve- shpend shahini
Demtuesit e Pasvjeljes – Prof. As. Dr. Ejup Cota
demtuesit e pasvjeljes -ejup çota
detale makinash -firdus haveraj
Diagnoza me PCR – Prof. As. Dr. Ejup Cota
Diagnoza me PCR – Prof. Dr. Ejup Cota
diagnoza ne entomologjine bujqesore – ejup cota
Diagnoza ne Entomologjine Bujqesore – Prof.As.Dr. Ejup Çota
diagnoza ne fitopatologji dhe bioteknologjia e aplikuar -harallamb pace
diagnoza ne fitopatologji, bioteknologjia e aplikuar dhe mykotoksinat- Magdalena cara
dinamika e popullatave – rexhep uka
e drejte agrare -jolia kapllani
e drejte mjedisore – jolia kapllani
e drejte mjedisore dhe nderkombetare -jolia kapllani
ekologji peisazhi -aida bani
Ekologjia – Albert Kopali, Adrian Doko
Ekologjia e Burimeve Natyrore (cikel leksionesh) – Prof. Dr. Albert Kopali
Ekologjia e Burimeve Natyrore (Pyetesor) – Albert Kopali
Ekologjia Rurale & Pyetesori – Prof.Dr. Albert Kopali
ekonomia dhe administrimi i ndermarrjeve te peshkimit- arif murrja
ekonomia, tregu dhe politikat e energjise -ilir kapaj
Ekotoksikologjia e Pesticideve dhe Siguria Mjedisore – Prof. Dr. Ferdi Brahushi
eksperimentimi shkencor – belul gixhari
Ekstension ne te ushqyerit e kafsheve te fermes – Prof.Dr. Myqerem Tafaj, Prof.Dr. Enkeleda Emiri (Sallaku)
endokrinologjia e kafsheve -lefter klimi, albana munga
entomologji bujqesore -natasha duraj
entomologji bujqesore demtuesit e vreshtit- rexhep uka
entomologjia bujqesore e aplikuar – ejup cota
Entomologjia Bujqesore e Aplikuar – Prof.As.Dr. Ejup Çota
entomologjia bujqesore e aplikuar- shpend shahini
fitioatria ( Menaxhimi i paraziteve) -thanas ruci
Fitopatologji bujqesore -Myzejen Hasani
fitopatologji bujqesore -thanas ruci
fitopatologji bujqesore- thanas ruci
Fitopatologji bujqesore, mbrojtje bimesh-Myzejen Hasani
fiziologjia e bimeve te kultivuara -vjollca ibro
fiziologjia e kafsheve -lefter klimi, albana munga
fiziologjia e te ushqyerit -enkelejda sallaku
Fiziologjia e te ushqyerit -Prof.Dr.Myqerem Tafaj, Prof.Dr.Enkelejda Sallaku
Fiziologjia e te ushqyerit -Prof.Dr.Myqerem Tafaj, Prof.Dr.Enkeljda
fiziologjia e te ushqyerit dhe siguria e ushqimeve per peshqit – prof.dr. enkelejda sallaku
fiziologjia e te ushqyerit te kafsheve- etleva delia
Fiziologjia e te ushqyerit te peshqeve -Etleva Delia
hidraulika bujqesore- perparim laze
Hidrobiologjia – Biologjia Detare & Limnologjia – Prof. Dr. Spase Shumka
higjena dhe parandalimi i semundjeve te peshqve -edmond hala
hortikultura urbane (perimtaria urbane) -thoma nasto
hortikultura urbane- bari hodaj
hyrje ne akuakulture -vladimir spaho, elvira beli
hyrje ne bioteknologji -anila hoda
Hyrje ne teorine e peshkimit- Elvis Kamberi
Iktiologjia -Valbona Kolaneci
iktologjia e aplikuar dhe vleresimi i rezervave peshkore -valbona kolaneci
inxhinieri gjenetike -alban ibraliu
Kerkim Shkencor & Modelime – Dr. Erdona Demiraj
kerkimi shkencor dhe analiza instrumentale- magdalena cara
kerpudhat dhe kontrolli i tyre -thanas ruci
kerpudhat dhe kontrolli i tyre -thanas ruci
keshillimi dhe teknikat e komunikimit – ylli bicoku
kimi analitike – ariola devolli, edlira shahinasi
kimi mjedisi – prof. dr. sulejman sulce, dr. erdona demiraj
komunikim ne mjedis – seit shallari
Komunikimi dhe keshillimi ne zhvillimin rural -Ylli Bicoku
komunikimi ne keshillimin bujqesor – tatjana dishnica
kontrolli i cilesise se ujrave – uran abazi
kontrolli i integruar dhe protokolli i BE -thanas ruci
Kontrolli i ujit dhe i tokes -Prof.Dr.Uran Abazi
Kopshti – Peisazhi – Prof. Dr. Lush Susaj
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen