Pastro filtrat
Atlas i Flores se Shqiperise – Akad. Prof. Dr. Jani Vangjeli
Enciklopedi e Bimeve Mjekesore – Agr. Ahmet Gjyzeli
Enciklopedi e Kopshtarise – Vasil Shqahu
Etnogastronomia Arbereshe – Prof. Dr. Andrea Shundi
Fjalor Enciklopedik per Vreshtarine dhe Veretarine – Prof. Dr. Andrea Shundi
Fjalor i Bujqesise – Akademia e Shkencave dhe e Arteve te Kosoves, Latif R. Susuri
Fjalor i Bujqesise – Shqip, Latinisht, Italisht, Rusisht  – Doc. Niko Qafzezi
Fjalor i Emrave te Bimeve – Akademia e Shkencave te Shqiperise, Akademia e Shkencave dhe Arteve te Kosoves
Fjalor i Emrave te Bimeve dhe te Kafsheve Shqip – Latinisht, Latinisht – Shqip – Xhevat Lloshi
Fjalor i Emrave te Bimeve dhe te Kafsheve, Anglisht – Shqip, dhe Shqip-Latinisht-Anglisht – Xhevat Lloshi
Fjalor i gjuhes Shqipe- Jani Thomai, Mico Samara, Pavli Haxhillazi, Hajri Shehu, Thanas Feka, Valter Memisha,  Artan Goga
Fjalor i Termave te Fiziologjise – Akademia e Shkencave e Shqiperise
Fjalor i Terminologjise Bujqesore, Anglisht-Shqip, Shqip – Anglisht – Latif R. Susuri
Fjalor i Terminologjise se Botanikes – Jani Vangjeli, Feriz Krasniqi, Efigjeni Kongjika, Lati Susuri, Alfred Mullaj
Fjalor Shpjegues i Termave te Botanikes – Akademia e Shkencave e Shqiperise, Akademia e Shkencave dhe e Arteve te Kosoves, Grup Autoresh
Fjalor shqip gjermanisht – Olimbi Vito
Fjalor, bime, demtues, patogjene- Latif Susuri
Flora e Shqiperise 1- Akademia e shkencave
Flora e Shqiperise 2 – Akademia e Shkencave te Shqiperise
Flora e Shqiperise 3 – Akademia e Shkencave te Shqiperise
Flora e Shqiperise 4 – Akademia e Shkencave te Shqiperise
Historia e Bujqesise dhe Agroindustrise Shqiptare – Keshilli i Eksperteve te Agrobiznesit
Konferenca shkencore per problemet e gjenetikes se zbatuar-
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen