Pastro filtrat
Aktinidia (Kiwi)- Fadil Thomaj
Bimet Aromatike e Medicinale me te Perhapura te Rrethit te Beratit dhe Vlerat e tyre – Shkelqim Abduramani
Duhani – Dr. Belul Gixhari, M. Shk. Fetah Elezi, Prof. Halit Sulovari
Fig Germplasm in Albania – Tatjana Koka
George Bernard Shaw Monografi -Hasan Mekuli
Karta Jeshile- Sazan Guri
Mardhëniet Tokë-Ujë     -Besnik Gjongecaj, Avdullah Nishori
Reforma Agrare Demokratike – Teodor Kareco
Resurse Gjenetike të Hardhisë- Lush Susaj, Adriatik Çakalli, Elisabeta Susaj
Speci- Fatmir Voci
Teknika e përshpejtimit të prodhimit të Fidaneve- Baki Dervishi
Teknikat  e Infrastrukturës së Gjelbërimit Urban
Ujitja me Pika e Pemeve Frutore – Prof. Dr. Fadil Thomaj
Ulliri – Hairi Ismaili
Virusi dhe Bima- Jordan Grigor Mërkuri
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen