Pastro filtrat
Administrim & Menaxhim i Tokes Bujqesore – Fatbardh Sallaku, Ilir Kristo
Agroekologjia – Velesin Peçuli, Albert Kopali, Adrian Doko
Agronomia e Pergjithshme – Pellumb Harizaj
Agrumet – Fadil Thomaj
Akarologjia Bujqesore – Natasha Haka (Duraj)
Ampelografia  Praktike – Prof. As. Dr. Lush Susaj
Atlasi i Praktikave te Modulit Pomologjia 1 –  Prof. Dr. Bardhosh Ferraj
Barerat e keqija dhe kontrolli i tyre – Prof. Dr. Skender Varaku
Bazat e Arkitektures se Peisazhit – Prof. Dr. Zydi Teqja
Bazat e Entomologjise Bujqesore – Natasha (Duraj) Haka
Bazat e Inxhinierise se Akuakultures – Dr. Rigers Bakiu
Bazat e Prodhimit Bimor – Prof. Dr. Ilir Kristo, Prof. Dr. Fatbardh Sallaku
bimet e arave – foto kashta, nikollaq bardhi, evan rroco
Bimet Industriale – Prof. Dr. Nikollaq Bardhi, Prof. Dr. Evan Rroço, Prof. Dr. Foto Kashta
Biodiversiteti – Velesin Peculi, Albert Kopali
Biokimia – Fatos Harizaj, Valdete Vorpsi
Biologjia dhe Fiziologjia e Hardhise- Fadil Thomaj
Biologjia dhe Marikultura e Sparideve dhe Levrekut – Dr. Rigers Bakiu
Biologjia e Bimëve Hortikulturore – Prof. Dr. Dionis Cakalli, Dr. Endrit Kullaj
Biologjia e Bimeve Hortikulturore Praktikum – Endrit Kullaj, Dionis Cakalli
Biologjia e Pergjithshme – Prof. Dr. Spase Shumka
Biologjia e Thelluar e Pemeve Frutore (MND) –  Dr. Endrit Kullaj
Bioteknologjia Bujqesore – Prof. Dr. Petrit Rama
Botanika –  Prof. Dr. Agim Hasko, Prof. As. Dr. Lirika Kupe, Dr. Alma Imeri
Botanika e Pergjithshme – Prof. Asoc. Lirika Kupe(Dorri), Dr. Stela Ruci
Botanika Sistematike – Prof. Asoc. Dr. Alma Imeri
Bujqesia Biologjike – Velesin Peculi, Albert Kopali
Demtuesit e Ullirit, Pemeve Frutore, Agrumeve, Vreshtit – Natasha (Duraj) Haka)
Ekologjia – Velesin Peçuli, Albert Kopali
Energjite Alternative – Etleva Jojic, Albert Kopali
Energjitika në Bujqësi – Doc. Dr. Etleva Jojiç
English In Focus Agriculture & Environment – Prof. As. Arjan Shumeli, Msc. Manjola Salla
Erezat – Prof. Dr. Nikollaq Bardhi, Msc. Matilda Kurti
Fizika – Prof. Dr. Spiro Grazhdani
Fizika Mjedisore e Tokes – Besnik Gjongecaj
Fiziologjia e Bimeve – Prof. Dr. Vjollca Ibro
Fiziologjia Mjedisore (Ekofiziologjia e pemeve) Pjesa Speciale – Prof. Dr. Endrit Kullaj
Frutikultura Speciale –  Prof. Dr. Dionis Cakalli, Prof. Asoc. Dr. Tokli Thomai
Gjenetika – Anila Hoda
Gjenetika- Alban Ibraliu
Gjeoshkenca Mjedisore – Besnik Gjongecaj
Kimi Mjedisi – Sulejman Sulçe, Erdona Demiraj
Kimi Organike – Prof. As. Dr. Valentina Arapi, Dr. Shpresa Cela
Kimia e Pergjithshme dhe Inorganike – Prof. Dr. Vasil Kashuta, Prof. As. Dr. Mira Karajani, S. Karanxha
Kopshtet dhe Parqet Urbane – Prof. Dr. Zydi Teqja
Krasitja Praktike – Prof. Dr. Petrit Rama, Agr. Hetem Bidaj
Kultivimi i Bimeve te Arave, Bimet Foragjere dhe Kullotat – Evan Rroço, Foto Kashta, Nikoll Bardhi
Lendet e Para me Origjine Bimore – Pellumb Harizaj
Marredheniet Toke – Bime – Besnik Gjongecaj
Mekanizimi i Vreshtave – Lush Susaj
Menaxhimi i Qendrueshem i Peisazhit – Zydi Teqja
Menaxhimi i Ujit ne Bujqesi – Prof. Dr. Perparim Laze
Metodologjia e Kerkimit Shkencor – Prof. Dr. Ardian Maci, Prof. Dr. Sulejman Sulce, Prof. Dr. Evan Rroco
Mikrobiologjia – Prof. Dr. Myzafer Kapidani, Dr. Erjon Mamoci
Mjediset e Gjelberuara – Prof. Asoc. Dr. Zydi Teqja
Mjediset e Mbrojtura – Astrit Balliu
Ndotesit Organike dhe Ekotoksikologjia – Prof. Dr. Ferdi Brahushi
Pedogjeografia – Prof. Dr. Fran Gjoka
Pemtaria e Pergjithshme – Fadil Thomaj
Perime te Rralla – Prof. Thoma Nasto, Prof. Nikollaq Bardhi
Perimtaria – Glenda Sallaku, Astrit Balliu
Perimtaria – Prof. Dr. Thoma Nasto
Permiresimi Gjenetik i Bimeve – Prof. Dr. Ndoc Faslia
Permiresimi Gjenetik i Pemeve (Metodat Konvencionale dhe Molekulare) – Prof. Asoc. Dr. Endrit Kullaj
Plani i Zhvillimit te Bregdetit te Jugut – Jamarber Malltezi
Pomologjia 1 Speciet Kryesore – Prof. Asoc. Dr. Bardhosh Ferraj, Prof. Dr. Tokli Thomaj
Pomologjia 2 – Prof. Dr. Bardhosh Ferraj
Praktika dhe Ushtrime te Kimise se Pergjithshme dhe Inorganike – Prof. Dr. Vasil Kashuta, Prof. As. Dr. Mira Karajani
Praktika te Biokimise – Dr. Vjollca Vladi, Dr. Leomira Osmani, Prof. Dr. Valdete Vorpsi, Prof. Dr. Fatos Harizaj
Praktika te Fiziologjise se Bimeve – Prof. Dr. Vjollca Ibro, Dr. Erta Dodona, Prof. As. Kristaq Jorgji
Praktikumi i Vreshtarise – Prof. Dr. Lush Susaj, Prof. Ass. Dr. Gjoke Duhanaj
Prodhim Bimor – Prof. Dr. Bardhosh Ferraj, Dr. Adhurim Lazaj
Pune Praktike ne Fizike – Meteorologji – Prof. Dr. Spiro Grazhdani
Resurset Gjenetike – Adem Salillari, Milto Hyso, Ndoc Faslia, Imer Rusinovci
Resurset Gjenetike te Bimeve dhe Standartet e Ruajtjes – Prof. Dr. Ndoc Faslia, Prof. As. Dr. Belul Gixhari
Rritja e Shpendeve – Prof. Dr. Lumturi Sena, Prof. Dr. Gori Stefi
Semundjet Jo Infektive te Bimeve – Prof. Dr. Skender Varaku
Shkenca e Tokes –  Prof. Dr. Ilir Kristo, Prof. Dr. Fatbardh Sallaku
Shkrimi Akademik – Holger Kachelein
Shtimi i Bimeve te Hortikultures –  Petrit Rama
Sistemet e Prodhimit ne Akuakulture – Dr. Rigers Bakiu
Të Ushqyerit dhe Pleherimi i Bimeve Perimtari, Pemtari – Prof. Dr. Peter Kadiu, Prof. As. Ardian Maci, Dr. Liri Miho
TE ushqyerit e BimEve, Plehrat dhe Plehrimi – Prof. Dr. Ardian MaCi, Prof. As. Dr. Liri Miho TE ushqyerit e BimEve, Plehrat dhe Plehrimi – Prof. Dr. Ardian MaCi, Prof. As. Dr. Liri Miho
Teknologji Kultivimi ne Pemetari – Prof. Asoc. Dr. Endrit Kullaj
Toka dhe Menaxhimi i Saj –  Ilir Kristo, Fatbardh Sallaku
Ullishtaria – Prof. Dr. Fadil Thomaj
Vleresim dhe Manaxhim Mjedisi – Prof. Dr. Seit Shallari
Vreshtaria- Lush Susaj
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen