Pastro filtrat
Bashkimi Europian dhe Terminologjia Bujqësore- Sali Metani
Kooperativat e Fermereve dhe Organizimi i  tyre-  Bahri Musabelliu, Maksim Meço
Ndërmjetësimi Financiar Në Shqipëri- Sherefedin Shehu, Drini Salko, Palok Kolnikaj
Ndikimi i Mendësive Fisnore- Elidiana Canaj
Pasqyra e flukseve të likuiditetit- Behar Male, Hidajet Shehu, Palok Kolnikaj
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen