Pastro filtrat
Administrim Publik – Dr. Remzi Keco, Dr. Ilir Kapaj
Administrimi dhe Menaxhimi Publik – Prof. As. Dr. Remzi Keco, Prof. As. Dr. Ilir Kapaj
Administrimi Fiskal – Elona Keci (Fejzaj)
Administrimi Publik & Zhvillimi Rajonal – Dr. Diana Shehu
Analiza e Investimeve Teori – Prof. Dr. Hidajet Shehu, Dr. Albert Lusha
Analiza e Investimeve ushtrime – Prof. Dr. Hidajet Shehu, Dr. Albert Lusha, Dr. Belinda Xarba
Analiza e Kostove Teori – Prof. Dr. Hidajet Shehu, Dr. Xhelal Mziu, Dr. Belinda Xarba
Analiza e Kostove Ushtrime – Prof. Dr. Hidajet Shehu, Dr. Xhelal Mziu, Dr. Belinda Xarba
Analiza Financiare Teori – Prof. Dr. Hidajet Shehu, Dr. Xhelal Mziu
Analiza Financiare Ushtrime – Prof. Dr. Hidajet Mziu, Dr. Xhelal Mziu, Dr. Belinda Xarba
Auditim- Vjollca Karapici
Banka e Testeve te Auditimit, Auditimi ne Praktike – Qeram Cibaku
Bazat e Biznesit – Prof. Dr. Donika Kercini, Dr. Eda Luga
Bazat e Ekonomise – Prof. Asoc. Irma Tabaku, Prof. Asoc. Mimoza Koka, Dr. Eglantina Pazaj, Msc. Erdit Nesturi
Bazat e Financës – Drini Salko
Bazat e Marketingut- Arben Verçuni, Gjokë Uldedaj
Bazat e së Drejtës – Doc. Dr. Orkida Totojani
Bazat e te Dhenave – Jona Mulliri, Eris Zeqo
Bazat e Turizmit – Prof. Assoc. Dr. Vita Koja, Doc. Klodiana Gorica
Biostatistika 1- Prof. Dr. Kristaq Kume
Biznes nderkombetar – Prof. Dr. Bardhyl Ceku
Biznesi nderkombetar – Charles W. L. Hill, G. Tomas M.Hult
Biznesi Ndërkombëtar- Ilia Kristo
Cikli i Projektit- Zef Gjeta
Drejtim Agrobiznesi – Prof. Dr. Bahri Musabelliu, Prof. Asoc. Dr. Ilir Kapaj
Drejtim Financiar 1-  Halit Xhafa
Drejtim Financiar 2 – Prof. Dr. Beshir Ciceri, Prof. Dr. Halit Xhafa
Drejtim i Biznesit Bujqesor – Prof. Dr. Bahri Musabelliu, Prof. As. Dr. Maksim Meco
Drejtim Portofoli Ushtrime – Prof. Dr. Sherif Bundo,Mf. Gerdi Lito, Mba. Perseta Grabova, Mk. Rezart Erindi
Drejtim Portofoli- Sherif Bundo
Drejtimi Financiar 1-  Halit Xhafa, Beshir Ciceri
Drejtimi i Fermave – Maksim Meco, Gentjan Mehmeti, Arif Murrja, Ilir Tomorri, Sadik Maloku
E drejte Biznesi – Prof. Asoc. Orkida Totojani, Dr. Enkela Hoxha
Ekonomi Turizmi – Prof. Asoc. Dr. Edmond Kadiu
Ekonomia e Burimeve Natyrore dhe Ambjentit – Prof. Dr. Natasha Hodaj, Prof. Dr. Henrieta Themelko
Ekonomia e Prodhimit – Prof. Dr. Henrieta Themelko, Prof. Dr. Natasha Duraj
Ekonomia e Prodhimit (Niveli i Dyte) – Prof. Dr. Henrieta Themelko
Ekonomia e Punës- Galantina Canco
Ekonomiksi i Zhvillimit – Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Luljeta Minxhozi, Arben Malaj, Abdylmenaf Bexheti
Ekonomiksi Makroekonomia – N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor
Ekonomiksi Mikroekonomia – N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor
Ekonomiksi Publik – Majlinda Cakalli – Kullaj
Ekstension – Kristaq Pata
English For Business & Finance – Arjan Shumeli, Ariana Nepravishta, Elsa Zela, Enkeleda Jata, Esmeralda Sherko
English for Rural Tourism Menagement & Hospitality – Luljeta Mine
Etika e Biznesit – Hysen Cela
Etika ne Kontabilitet – Prof. Dr. Agim Binaj
Financa Nderkombetare – Prof. Dr. Drini Salko, Prof. As. Dr. Orfea Dhuci, Prof. As. Dr. Tonin Kola
Financa Publike – Harvey S. Rosen
Finance – Sherif Bundo
Fiskalitete – Sherif Bundo
Gjeometria Analitike – Orgest Zaka
Historia e Mendimit Ekonomik – Henri Denis
Hyrje ne Ekonomi – Ahmet Mancellari, Sulo Haderi, Dhori Kule, Stefan Qirici
Investime  ushtrime- Edlira Luci, Dorina Kripa
Investime-   Edlira Luçi, Dorina Kripa
Komunikimi ne Biznes – Prof. Dr. Diana Shehu
Kontabilitet Drejtimi – Dr. Aurora Hoxha
Kontabiliteti – Prof. Dr. Agim Binaj, Prof. Dr. Flutura Kalemi
Kontabiliteti financiar – Robert Libby, Patricia A. Libby, Frank Hodge
Kontabiliteti i Drejtimit – Prof. Dr. Flutura Kalemi
Kontabiliteti i kostos – Albana Gjoni (Karameta)
Kontabiliteti i Kostos – Prof. Dr. Lindita Lati, Prof. As. Dr. Manjola Naco
Kooperimi dhe Integrimi në Bujqësi – Prof. Dr. Bahri Musabelliu, Prof. As. Dr. Palok Kolnikaj
Makroekonomia – N. Gregory Mankiw
Makroekonomia- Mimoza Koka
Manaxhimi i Turizmit – Prof. Dr. Vjollca Bakiu
Manual i Kontabilitetit të Informatizuar –  Agim Binaj
Manuali i Taksimit Ushtrime -Elona Keçi (Fejzaj)
Marketingu – Prof. Dr. Bardhyl Ceku, Prof. Dr. Evish Kushi, Prof. As. Dr. Semiha Loca, Prof. As. Dr. Shpetim Cerri
Marketingu i Produkteve Bujqesore – Palok Kolnikaj, Arben Vercuni, Behar Male
Matematika – Prof. Dr. Rexhep Cuko, Prof. Asoc. Mariana Nikolla
Matematika e Zbatuar – Parashqevi Rrapo, Majlinda Belegu
Matematika për Ekonomistët 2- Saimir Hoxha
Matematika- Parashqevi Rrapo, Majlinda Belegu
Matematike e Pergjithshme – Prof. Asoc. Dr. Orgest Zaka
Menaxhim Risku – Prof. Asoc. Arif Murrja, Prof. Asoc, Dr. Maksim Meco, Dr. Gentian Mehmeti
Menaxhim Turizmi – Prof. Asoc. Dr. Edmond Kadiu
Menaxhimi i Burimeve Njerezore – Galantina Canco
Menaxhimi i Projekteve – Prof. Dr. Remzi Keco, Dr. Ilir Tomorri
Menaxhimi i Riskut te Biznesit- Maksim Meço
Menaxhimi I Turizmit te Qendrueshem- Klodiana Gorica
Menaxhimi Strategjik – Bahri Musabelliu, Donika Kercini, Alketa  Bejko Menaxhimi Strategjik – Bahri Musabelliu, Donika Kercini, Alketa  Bejko
Metodat e Ekonometrise- Myslym Osmani
Metodat e Statistikes – Myslym Osmani
Metodologjia e Kerkimit ne Ekonomine e Zbatuar – Engjell Skreli, Gentjan Cera
Mikroekonomia – Irma Tabaku, Erdit Nesturi, Eglantina Pazaj
Mikroekonomia Ushtrime – Irma Tabaku, Erdit Nesturi, Eglantina Pazaj
Minitab, Statistike pershkruese dhe inferenciale – Prof. Myslym Osmani, Prof. As. Arben Kambo
Modelim Biznesi, Zhvillimi i sistemeve te biznesit – DR. BLERINA ZANAJ
Njohurite baze per riskun dhe drejtimin e tij – Orfea Dhuci
Paraja dhe Bankat – Drini Salko, Orfea Dhuci, Fiqiri Baholli
Perdorimi i Modeleve Matematikore ne Analizen e Efektivitetit te Fermave Bujqesore – Marjana Nikolla, Majlinda Belegu
Politikat e Bujqesise dhe te Ushqimit – Engjell Skreli
Politikat e Ekonomise dhe Ambjentit –  Prof. Dr. Natasha Hodaj
Politikat publike & zhvillimi rajonal – Prof. As. Dr. Diana Shehu
Praktikumi i Ekonometrise – Myslym Osmani
Probabilitet dhe Statistike – Parashqevi Rrapo, Sokol Memetaj, Majlinda Belegu
Prodhim Bimor- Grup Pedagogësh
Shkrimi Akademik – Holger Kachelein
Sipermarrja – Peggy A. Lambing, Charles R. Kuehl
Sipërmarrja dhe Drejtimi i Biznesit të Vogël – Prof. Dr. Donika Kerçini
Sistemet e Informacionit Kontabel – Prof. Dr. Agim Binaj
Sjellja Konsumatore – Dr. Semiha Loca
Sjellja Organizative – Galantina Canco, Donika Kerçini, Lidra Zegali, Ndriçim Ciroka
Sjellja Organizative – Prof. Dr. Galantina Canco, Prof. Dr. Donika Kerçini,  Dr. Lidra Zegali, Msc. Ndriçim Ciroka
Sociologjia Rurale dhe Urbane – Dr. Anila Sulaj
Sociologjia Rurale dhe Urbane-  Agim Muçaj
Statistika 1 – Jurisan Vathi, Ana Mane, Ina Pagria
Statistike Biznesi – Jurisan Vathi, Ana Mane, Ina Pagria
Statistike dhe Probabilitet Bio-Statistikë – Arben Boçari
Strategjia e Turizmit – Dr. Klodiana Gorica, Ma. Fioralba Vela
Taksimi – Oltion Rrumbullaku
Taksimi -Elona Keçi (Fejzaj)
Teknika Bankare- Lavdosh Zaho, Shkëlqim Cani
Teknikat e Paraqitjes dhe Komunikimit në Biznes – Prof. As. Dr. Diana Shehu
Teoria dhe Drejtimi i Portofolit – Sherif Bundo
Teoria e Riskut- Orfea Dhuci
Ushtrime Baza e Kontabilitetit dhe Kontabiliteti Financiar – Flutura Salataj (Kalemi)
Vleresim Ndermarrje – Gerta Gogo
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen