Pastro filtrat
Aplikimi i Autocad 2020 ne Projektimin e Mobilieve – Dr. Sc. Rrahim Sejdiu
Biologjia dhe Mbareshtrimi i Faunes se Gjuetise – Prof. Dr. Anesti Postoli
Biomasa e Pyjeve – Ahmet Mehmeti
Burimet e Riperteritshme te Energjise – Alfred Paloka
Dafina ne Hullite e Shekujve – Selman Meziu
Fires: A Risk That Has No Frontiers – Qendra Kerkimore per zhvillim Rajonal
Fitopatologjia Pyjore – Inxh. Dhimiter Janco
Forest Resources In Albania National Forest Invetory- Arsen Proko
Impiantet e Ftohjes te kondicionimit dhe te Tharjes- Alfred Pema, Gezim Nushaj,Vasillaq Leno
Kalendari Pyjor – Grup Autoresh
Kullotat Intensive – George Angel
Kullotja Racionale – Ahmet Mehmeti
l’impiego Delle Coltivazioni Arboree a Rapida Crescita per Produrre Energia – Mirvjena Kellezi, Ylli Kortoci
Mes Pasionit te Gjuetise dhe Konservimit te habitatit – Dr. Parim Carcani, Qemal Miraka
Organizimi Pyjor- Glantina Canco, Kole Malaj, Armand Afezolli
Prodhimi I Qymyrit të Drurit- Leka Gedeshi
Pyjet dhe Energjia e Gjelber – Ahmet Mehmeti
Pyjet dhe Shërbimi Pyjor Shqiptar në Vite- Gjon Fierza, Kolë Malaj, Janaq Male
Pyjet ne Rrjedhen e nje Shekulli – Irfan Meko, Genci Kacori
Pylli dhe Kullotja – Ahmet Mehmeti
Pylli dhe Kullotja, dy Entitete te Papajtueshme apo ne Kontradikte – Prof. Dr. Anesti Postoli, Prof. As. Dr. Maxhun Dida, Prof. As. Dr. Vasillaq Mine
Pylltaria ne udhekryq – Selman Meziu
Pylltaria shqiptare ndermjet te djeshmes dhe te ardhmes – Doc. Bajram Xheko
Revolucioni i Gjelbert – Dr. Selman Meziu
Roli dhe rendesia e pyjeve komunale ne jeten e komunitetit – Ing. Ylber Cami
Sistemet Gjeotermale të Ngrohjes dhe Freskimit të Godinave- Alfred Frasheri, Andonaq Londo, Angjelin Shtjefni, Bashkim Cela, Nevton Kodhelaj, Niko Pano, Ramadan Alushaj, Salvatore Bushati, Spiro Thodhorjani
Teknikat Pyjore Eficiente dhe Miqesore me Mjedisin – Prof. Dr. Arsen Proko
Teknologjia e Shfrytezimit Pyjor – Prof. Dr. Avram Haxhi
Termoteknika – Angjelin Shtjefni
Testamenti i Pylltarit – Dr. Selman Meziu
Udheheqes Fushor i Flores se Shqiperise – Prof. Dr. Jani Vangjeli
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen