Pastro filtrat
Biostatistika 1- Prof. Dr. Kristaq Kume
Botanika e Pergjithshme – Prof. Dr. Arsen Proko
Dendrologjia – Prof. Dr. Vasil Marku
Ergonomia dhe Siguria ne Pune- Vasillaq Mine
Fizika – Prof. Dr. Spiro Grazhdani
Gjenetika Pyjore- Fatmir Lacej, Thimaq Lako
Gjeobotanika- Arsen Proko, Jani Vangjeli
Insektet Demtues Kryesore te Pyjeve te Shqiperise- Fatmir Laçej
Kimi Organike – Prof. As. Dr. Valentina Arapi, Dr. Shpresa Cela
Kimia e Pergjithshme dhe Inorganike – Prof. Dr. Vasil Kashuta, Prof. As. Dr. Mira Karajani, S. Karanxha
Lenda e Sharruar – Dritan Ajdinaj, Pandeli Marku
Makinat dhe Instrumentet Preres te Drurit- Sotir Dimoshi
Ngjitja e Drurit – Dritan Ajdinaj, Pandeli Marku
Perpunimi Siperfaqesor i Drurit – Pandeli Marku, Agron Bajraktari
Praktika dhe Ushtrime te Kimise se Pergjithshme dhe Inorganike – Prof. Dr. Vasil Kashuta, Prof. As. Dr. Mira Karajani
Pune Praktike ne Fizike – Meteorologji – Prof. Dr. Spiro Grazhdani
Shkrimi Akademik – Holger Kachelein
Siguria ne Pune ne Industrine e Drurit- Leka Gedeshi
Sistematika e Bimeve Pyjore – Prof. Dr. Arsen Proko
Studim Druri- Entela Lato, Doklea Quku
Termoteknike Termodinamika Teknike – Prof. Dr. Angjelin Shtjefni
Termoteknike, Shtojce Diagramet – Angjelin Shtjefni
Transporti Brendshem Mekanik ne Industrine e Drurit – Leka Gedeshi, Arben Bejtja
Zbatime të disa Metodave të Matematikës dhe Informatikës në Shkencat Pyjore- Pashk Lekaj
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen