Pastro filtrat
Bazat e Financës- Herbert B. Mayo
Bazat e Menaxhimit- Stephen P. Robbins, David DeCenzo
Dinamika e Komunikimit Masiv-  Joseph R. Dominick
Drejtim Financiar –  Halit Xhafa
Drejtim Financiar 1-  Halit Xhafa
Drejtimi Financiar 1-  Halit Xhafa, Beshir Ciceri
Drejtimi Financiar Teori & Praktikë- Eugene F.Brigham. Michael C. Ehrhardt
Ekonomia e Parase, Veprimtarise Bankare dhe Tregjeve Financiare – Frederic S. Mishkin
Ekonomia e Turizmit – Vjollca Bakiu
Ekonomiksi i integrimit europian- Richard Baldwin, Charles Wyplosz
Fitimi i Pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme-  Besnik Maho
Gjuhe Latine dhe Terminologji Mjekesore – Leonard Xhamani
Hyrje në Biznes- Gaspar, Bierman, Kolari, Hise, Smith, Arreola-Risa
Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerzore- Paul Banfield, Rebecca Kay
Iluzionet Monetare- Ardian Civici
Kalimi nga PKP në SKK- Jorgji Bollano
Kerkimi Operacional – Vasillaq Kedhi
Komunikimi Organizativ- Michael J. Papa, Tom D. Daniels, Barry K. Spiker
Kontabiliteti Financiar- Sotiraq M. Dhamo
Kriza Financiare- Ardian Civici
Materializmi Historik – Universiteti i Tiranes
Menaxhimi i Bizneseve Hoteliere – Turistike  – Vjollca Bakiu
menaxhimi i ndermarrjeve te udhetimeve turistike – vita koja, klodiana gorica
Out of stock
Parimet e Marketingut – Philip Kotler & Gary Armstrong
Pasiguria dhe Sigurimet – Nevruz Koci, Sherif Bundo, Zenel Shalari
Polis – Instituti Liberal Shqiptar, Qendra per Studime Humanistike “Gani Bobi”
Sistemet Gjeotermale të Ngrohjes dhe Freskimit të Godinave- Alfred Frasheri, Andonaq Londo, Angjelin Shtjefni, Bashkim Cela, Nevton Kodhelaj, Niko Pano, Ramadan Alushaj, Salvatore Bushati, Spiro Thodhorjani
Sistemi Financiar- Adriatik Kotorri, Alban Korbi
Sjellje Organizative- Mimoza Kasimati, Mimoza Manxhari
Statistika per Biznes dhe Ekonomik –  Anderson, Sweeney & Williams
Strategjia Në Botën Bashkëkohore- John Baylis, James J. Wirtz, Colin S. Gray & Eliot Cohen
Tregjet e Kapitaleve –  Frank J.Fabozzi, Franco Modigliani
UET – Efekti Pionier
Veshtrimi i parë mbi Teorinë e Komunikimit – Em Griffin, Andrew Ledbetter, Glenn Sparks, Belina Budini, Bashkim Gjergji
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen